Impact on the beach
Nieuws

Belang van waardebehoud en Circulariteit

Temidden van het prachtige decor van Impact on the Beach, een zakelijk festival op maat gemaakt voor en door impactmakers, stond het thema “bouwen vanuit de toekomst” centraal. Tegen deze achtergrond voelden we ons vereerd om de gelegenheid te hebben ons verhaal te delen, uitgenodigd door de GBN Groep, in een dialoog die vitale vragen onderzocht over de toekomst van duurzaamheid en circulariteit.

Samenwerking in de keten

Een van de belangrijkste onderwerpen van discussie draaide om de dringende noodzaak om te focussen op waardebehoud. In een tijdperk waarin middelen beperkt zijn, is begrijpen hoe we de waarde van producten en materialen op een duurzame manier kunnen behouden en zelfs versterken, van het grootste belang. Het festival benadrukte de urgentie van dit vraagstuk en onderstreepte het belang van innovatieve oplossingen.

Verder was het belang van samenwerking binnen de toeleveringsketen ook een centraal punt van discussie. In een onderling verbonden wereld is samenwerken om duurzaamheid te waarborgen, van productie tot verwijdering, een kritische stap voorwaarts. Het festival benadrukte de behoefte aan een gezamenlijke inspanning om positieve verandering te bewerkstelligen.

Vooruitkijken

De dialoog bij Impact on the Beach ging niet alleen over het identificeren van huidige uitdagingen, maar ook over het voorstellen van de weg vooruit. Recycling, hoe belangrijk het ook is, werd erkend als slechts het beginpunt. De echte impact ligt in investeren in ontwerp voor hergebruik, waardoor 100% circulariteit de nieuwe norm wordt voor de toekomst.

Tot slot diende Impact on the Beach als platform voor diepgaande discussies over deze cruciale onderwerpen die de toekomst van duurzaamheid vormgeven. Door te focussen op waardebehoud, circulaire recycling, samenwerking binnen de toeleveringsketen en de weg vooruit, zetten we significante stappen richting een duurzamere en impactvollere toekomst. Recycling mag dan essentieel zijn, maar het is slechts het begin. De echte transformatie begint wanneer we investeren in innovatief ontwerp voor hergebruik, waardoor 100% circulariteit de nieuwe norm wordt en een blijvende impact wordt gecreëerd voor toekomstige generaties.

Onze changemakers