Wat is een EPD en wat kun je ermee
Nieuws

Wat is een EPD (Environmental Product Declaration) en hoe gebruik je deze?

Als beleidsmaker, architect of kunstgrasspecialist bent u constant op zoek naar manieren om uw projecten duurzamer en milieuvriendelijker te maken. Een van de krachtigste tools die u hierbij kunt inzetten, is de Environmental Product Declaration (EPD). Maar wat is een EPD precies en hoe kan het u helpen uw duurzaamheidsdoelen te bereiken? Laten we dit nader onderzoeken.

Wat is een EPD?

Een Environmental Product Declaration (EPD) is een gedetailleerde en transparante rapportage die de milieuprestaties van een product over zijn gehele levenscyclus beschrijft. Dit document, gebaseerd op een levenscyclusanalyse (LCA), biedt kwantitatieve gegevens over de milieu-impact van een product, van grondstofwinning tot productie, gebruik, en uiteindelijk recycling of verwijdering. EPD’s volgen de internationale normen zoals ISO 14025 en EN 15804, wat betekent dat ze gestandaardiseerd en onafhankelijk geverifieerd zijn. De inhoud van een EPD is afhankelijk van de productcategorie, maar binnen een productcategorie is de opzet van een EPD altijd hetzelfde. Dit maakt het eenvoudig om materialen met elkaar te vergelijken. Je kunt een EPD vinden op de website van de producent, op de website van de instantie die de EPD heeft uitgegeven, of in een nationale databank.

Voor wie kan een EPD behulpzaam zijn?

1. Beleidsmakers

 • Data-gestuurde besluitvorming: EPD’s bieden beleidsmakers gedetailleerde en objectieve gegevens over de milieu-impact van producten, wat helpt bij het formuleren van milieubeleid en regelgeving.
 • Vergelijkbaarheid: EPD’s maken het mogelijk om verschillende producten op een gestandaardiseerde manier te vergelijken, wat essentieel is voor het stimuleren van duurzame keuzes in aanbestedingen en subsidies.
 • Transparantie en Verantwoording: Door gebruik te maken van EPD’s kunnen beleidsmakers transparant zijn over de milieu-impact van publieke projecten en kunnen zij verantwoording afleggen aan het publiek en andere belanghebbenden.

2. Architecten

 • Ontwerp voor Duurzaamheid: EPD’s helpen architecten om producten te kiezen die bijdragen aan duurzame ontwerpdoelen, zoals vermindering van de ecologische voetafdruk en verbetering van de levenscyclusprestaties van gebouwen.
 • Certificering en Naleving: EPD’s zijn vaak vereist voor duurzaamheidscertificeringen zoals LEED, BREEAM en DGNB. Ze ondersteunen architecten bij het verkrijgen van de benodigde punten voor deze certificeringen.
 • Materiaalkeuze: Door inzicht te geven in de milieueffecten van verschillende materialen, helpen EPD’s architecten bij het maken van geïnformeerde materiaalkeuzes die bijdragen aan de algehele duurzaamheid van hun projecten.

3. Kunstgrasspecialisten

 • Klantgerichte Advies: Kunstgrasspecialisten kunnen EPD’s gebruiken om klanten te informeren over de milieuvoordelen van specifieke producten, zoals het ONE-DNA™️ kunstgras van LimeGreen ®, dat hoogwaardig recyclebaar is en vrij van gevaarlijke stoffen.​​​​
 • Vergelijking van Producten: EPD’s maken het mogelijk om verschillende kunstgrasproducten objectief te vergelijken op basis van hun milieu-impact, wat helpt bij het aanbevelen van de beste opties aan klanten.
 • Ondersteuning bij Marketing: Het kunnen aantonen van de milieuvoordelen van producten met een EPD kan een sterke marketingtool zijn, waarmee kunstgrasspecialisten zich kunnen onderscheiden in een competitieve markt.

4. Bouwbedrijven en Aannemers

 • Inkoop en Logistiek: EPD’s bieden gedetailleerde informatie over de milieuprestaties van bouwmaterialen, wat helpt bij het maken van duurzame inkoopbeslissingen.
 • Naleving van Regelgeving: Door producten te gebruiken met een EPD, kunnen bouwbedrijven en aannemers ervoor zorgen dat hun projecten voldoen aan milieuwetgeving en duurzaamheidsnormen.
 • Kostenbesparing: Door te kiezen voor producten met een lagere milieu-impact, kunnen bouwbedrijven en aannemers vaak besparen op afvalverwerkingskosten en bijdragen aan een efficiënter gebruik van hulpbronnen.

5. Eindgebruikers en Eigenaars

 • Inzicht in Milieu-impact: EPD’s geven eindgebruikers en eigenaars een duidelijk beeld van de milieu-impact van de materialen die in hun gebouwen of landschapsprojecten worden gebruikt.
 • Duurzaamheidsbewuste Investeringen: Door te investeren in producten met een gunstige EPD, kunnen eindgebruikers en eigenaars de waarde en duurzaamheid van hun eigendommen verhogen.
 • Ondersteuning van Duurzaamheidsdoelstellingen: EPD’s helpen eindgebruikers en eigenaars bij het realiseren van hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen door hen te informeren over de milieuvriendelijke keuzes die zij kunnen maken.

Hoe kan een EPD uw werk ondersteunen?

 • Transparantie en Betrouwbaarheid: EPD’s bieden een objectief inzicht in de milieu-impact van producten, wat helpt weloverwogen beslissingen te nemen op basis van harde data in plaats van aannames of marketingclaims. Voor kunstgrasspecialisten betekent dit dat aangetoond kan worden dat de gekozen materialen, zoals het ONE-DNA™️ kunstgras, daadwerkelijk voldoen aan de hoogste duurzaamheidsnormen.
 • Vergemakkelijking van Certificeringen: Voor architecten en beleidsmakers die werken aan projecten die duurzaamheidscertificeringen zoals BREEAM of LEED nastreven, zijn EPD’s vaak een vereiste. Ze helpen bij het verkrijgen van de benodigde punten voor deze certificeringen door aantoonbare milieuvoordelen te bieden.
 • Vergelijking van Producten: Een EPD maakt het mogelijk om verschillende producten op een transparante manier te vergelijken. Dit is essentieel voor beleidsmakers die beleid willen formuleren dat gebaseerd is op de beste beschikbare technologieën en materialen.
 • Ondersteuning van Duurzaamheidsdoelstellingen: Door te kiezen voor producten met een gunstige EPD, draagt men actief bij aan de vermindering van de ecologische voetafdruk van projecten. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van materialen zonder gevaarlijke stoffen (SVHC-vrij) en producten die gemakkelijk recyclebaar zijn, zoals ONE-DNA™️ kunstgras van LimeGreen ® dat bestaat uit één type polymeer (polyethyleen), wat de circulariteit bevordert.

ONE-DNA™️ kunstgras biedt verschillende milieutechnische voordelen, zoals beschreven in de EPD. Dit kunstgras is gemaakt van één grondstof (polyethyleen), wat recycling vereenvoudigt en de milieu-impact minimaliseert. Het product is vrij van SVHC-stoffen, zoals bevestigd door onafhankelijke tests. De unieke productiemethode bespaart bovendien veel energie. Een EPD is een essentieel hulpmiddel voor duurzame besluitvorming in bouw- en landschapsprojecten, omdat het transparantie en betrouwbare gegevens biedt voor milieubewuste keuzes.

Onze changemakers