ONE DNA kunstgrasveldje-Den-Bosch
Projecten

KSP realiseert duurzame speelplek in Den Bosch

Bij het renoveren van speelplekken wordt door opdrachtgevers en uitvoerders, steeds vaker toekomstgericht gewerkt. Dit project van KSP Kunstgras is daar een geweldig voorbeeld van. De gemeente ‘s-Hertogenbosch gaf opdracht voor het omvormen van een bestaande speelplek. De nieuwe speelplek kreeg nieuwe speeltoestellen én een kunstgras valondergrond, waarvan het gras, de valdempende onderlaag én de kantplanken uit gerecycled materiaal bestaan.

Renoveren met duurzaam systeem

Aan welke uitdagende speelbeweging hebben de kinderen behoefte in de wijk? Met die vraag begon Marcel van Mierlo, Wijkregisseur van de gemeente ‘s-Hertogenbosch aan dit project. Door eerst de wensen van bewoners in kaart te brengen was plezierig gebruik alvast verzekerd. Vervolgens was het voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch belangrijk dat het project zo duurzaam mogelijk gebouwd zou worden, waarbij ook de valdempende onderlaag en de kunstgras toplaag duurzaam zijn. Dit is door KSP gedaan door een 25 cm zandfundering, gerecyclede kantopsluiting, circulaire schockpads, gerecycled infill zand én door LimeGreen ONE-DNA™ gras te installeren.

ONE-DNA™ gras als nieuwe, duurzame standaard

Op speel- en sportplekken waar natuurgras niet is bestand tegen intensieve betreding, biedt kunstgras al jaren een perfecte uitkomst. En steeds vaker kiezen projectontwikkelaars en gemeenten nu voor circulair kunstgras van LimeGreen®. Ons ONE-DNA™ gras is 100% circulair en wordt geproduceerd met een veel lagere CO2-voetafdruk dan traditioneel kunstgras. Door lokale recycling beschikbaar te maken, kan het gras end-of-life hoogwaardig gerecycled worden. En daarmee kunnen nieuwe producten worden vervaardigd, waaronder nieuw kunstgras.

Door ook andere duurzame componenten te gebruiken in projecten, zoals gerecyclede valdemping, kantopsluitingen en infill-zand, kunnen we volledig duurzame systemen installeren. Daarmee zetten we samen een nieuwe standaard neer voor het bouwen van duurzame en toekomstgerichte speelplekken over de hele wereld.

Voortdurende innovatie

Samen met de gemeente ‘s-Hertogenbosch zullen we deze valondergrond de komende jaren periodiek schouwen. Zo blijven we de conditie van dit duurzame systeem goed in beeld houden en leren verder voor doorontwikkeling. LimeGreen® directeur Jasper Eppingbroek: “Door onze producten te blijven bestuderen en innoveren, werken we toe naar volledig circulaire systemen waar mensen jarenlang met plezier gebruik van kunnen maken. Samen werken we aan de speelplekken van de toekomst!”

Onze changemakers