Recycling kunstgras
Nieuws

Recycling Kunstgras De Sleutel tot Duurzaamheid

Het Belang van Recycling Kunstgras

Kunstgras recyclen is een steeds belangrijker onderwerp in de zoektocht naar duurzaamheid. Om de milieu-impact van kunstgras te minimaliseren, moeten we overstappen van een multistroom (verschillende materialen) naar een monostroom (één materiaal). Deze verschuiving maakt hoogwaardige recycling mogelijk en ondersteunt een circulaire economie.

Wat is Recycling?

Recycling is het proces waarbij afvalmaterialen worden omgezet in nieuwe producten. Het doel is om natuurlijke hulpbronnen te sparen en de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen gaat te verminderen. Kunstgras recyclen is in het huidige recyclingproces complex en energie-intensief, vooral omdat het vaak bestaat uit verschillende soorten materialen zoals polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en latex.

De Uitdaging van Kunstgras Recycling

De recycling van kunstgras wordt bemoeilijkt door de verschillende materialen waaruit het bestaat. Deze materialen hebben vaak verschillende smeltpunten en chemische eigenschappen, waardoor het scheidingsproces complex en duur is. Dit resulteert in gerecycled materiaal van lagere kwaliteit, wat bekend staat als downcycling.

Verschillende Smeltpunten:

  • Materialen zoals PE en PP hebben verschillende smeltpunten, waardoor ze niet tegelijkertijd kunnen worden gerecycled zonder kwaliteitsverlies. PE smelt bijvoorbeeld bij ongeveer 120°C, terwijl PP pas smelt rond 165°C.

Complex Scheidingsproces:

  • Het scheiden van verschillende materialen vereist geavanceerde technologieën en is energie-intensief. Dit maakt het recyclingproces minder efficiënt en verhoogt de kosten.

Kwaliteitsverlies:

  • Gerecyclede producten uit gemengde materialen zijn vaak van lagere kwaliteit en minder breed inzetbaar voor nieuwe toepassingen. Dit komt door de inconsistente smelt en de aanwezigheid van contaminanten.

De Oplossing: Monomateriaal Kunstgras

Om in de toekomst hoogwaardig kunstgras recyclen mogelijk te maken, moeten we nu producten introduceren die het scheidingsproces overbodig maken of sterk vereenvoudigen. Dit kan door gebruik te maken van monomateriaal, waarbij het gehele product uit één type polymeer bestaat, zoals ONE-DNA kunstgras.

Voordelen van Monomateriaal Kunstgras:

  • Vereenvoudigde Recycling: Met één materiaaltype wordt het scheidingsproces overbodig, wat de efficiëntie verhoogt en de kosten verlaagt.
  • Hogere Kwaliteit Gerecycled Materiaal: Monomateriaal zorgt voor gerecycled materiaal van hogere kwaliteit, wat de bruikbaarheid en duurzaamheid van het gerecyclede product verbetert.
  • Duurzaamheid en CO2-reductie: Het productieproces voor monomateriaal is vaak minder energie-intensief, wat leidt tot een lagere CO2-uitstoot.

In de Praktijk

Mix van Polyethyleen (PE) en Polypropyleen (PP):

  • Een mix van PE en PP, hoewel beter dan een multistroom met nog meer variëteit, blijft problematisch. De verschillende smeltpunten en chemische eigenschappen van deze materialen compliceren het kunstgras recyclen. PE smelt bij ongeveer 120°C, terwijl PP bij ongeveer 165°C smelt. Dit verschil in smeltpunten vereist complexe en kostbare scheidingsprocessen.

Mix van Polyethyleen (PE), Polypropyleen (PP), en Latex:

  • Sommige kunstgrasproducten bevatten een mix van PE, PP en latex, wat het recyclingproces nog complexer maakt. Latex, een natuurlijk rubber, voegt een extra laag complexiteit toe vanwege zijn geheel andere chemische eigenschappen en smeltpunt. Dit soort multimaterialen vereist geavanceerde scheidingstechnologieën en verhoogt de kosten en energieverbruik van het kunstgras recyclen aanzienlijk. Bovendien resulteert het gerecyclede materiaal vaak in lagere kwaliteit producten vanwege de diverse smelt- en verwerkingseigenschappen.

ONE-DNA™️ Kunstgras:

  • Dit is een voorbeeld van monomateriaal kunstgras, waarbij het hele product uit polyethyleen (PE) bestaat. Dit maakt het recyclingproces eenvoudig en efficiënt.

Conclusie

De overgang naar monomateriaal kunstgras is essentieel voor een duurzame toekomst. Door producten te ontwikkelen die het scheidingsproces minimaliseren, verhogen we de kwaliteit van het gerecyclede materiaal en verlagen we de milieu-impact. Het is een belangrijke stap richting een circulaire economie en ondersteunt duurzaamheidsdoelen zoals die van de Europese Green Deal en de Sustainable Development Goals (SDGs).

Meer Weten?

Voor meer informatie over de recycling van kunstgras en de voordelen van monomateriaal, kun je de volgende bronnen raadplegen:

Door bewust te kiezen voor duurzame en recycleerbare oplossingen kunnen we samen bijdragen aan een beter milieu en een circulaire economie.

Onze changemakers