EPD-ONE-DNA
Nieuws

ONE-DNA™️ behaalt geverifieerde milieu productverklaring (EPD)

We zijn verheugd weer een belangrijke mijlpaal te kunnen melden: ons revolutionaire 100% circulair kunstgras, ONE-DNA™️, heeft een geverifieerde Environmental Product Declaration (EPD) ontvangen. Deze prestatie onderstreept onze niet aflatende inzet voor duurzaamheid en verstevigt ons leiderschap in de industrie. Het bevestigt onze positie als pioniers in duurzame productie en stelt een nieuwe industriestandaard vast.

Deze verklaringen zullen binnenkort beschikbaar zijn op de Nederlandse Milieudatabase en internationaal via Eco Platform, waardoor een ongeëvenaard niveau van inzicht wordt geboden in onze inzet voor duurzaamheid.

 Onze voortdurende focus op onderzoek en ontwikkeling speelt een sleutelrol in de evolutie van de volgende generatie kunstgras. Het verkrijgen van een gecertificeerde EPD voor ons assortiment benadrukt onze inzet voor transparantie en helpt ons – en onze klanten – de milieu-impact van onze producten op een heldere en transparante manier te begrijpen.

Wat is een EPD?

Een Environmental Product Declaration (EPD) is een objectief, gevalideerd en onafhankelijk document dat de milieuprestaties van een product in detail beschrijft, waardoor vergelijkingen tussen producten die dezelfde functie vervullen mogelijk worden. EPD’s dienen voornamelijk als richtlijnen voor bedrijven, maar bieden ook waardevolle informatie voor consumenten die meer willen weten over de milieu-impact van producten.

Een Environmental Product Declaration (EPD) wordt opgesteld volgens specifieke internationale normen om te zorgen voor consistentie, betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van de milieu-informatie. De belangrijkste normen die betrekking hebben op EPD’s zijn onderdeel van de ISO 14000-serie voor milieumanagement, met name:

  • ISO 14025:2006 – Deze norm geeft de principes en specificaties voor Environmental Product Declarations (EPD’s). ISO 14025 definieert Type III milieudeclaraties en beschrijft hoe deze moeten worden ontwikkeld, geverifieerd en gebruikt. Deze norm is essentieel voor het begrijpen van de rol van EPD’s binnen het bredere kader van milieulabels en -declaraties.
  • ISO 14040:2006 – Deze norm beschrijft de principes en het raamwerk voor het uitvoeren van een levenscyclusanalyse (LCA), wat de basis vormt voor het ontwikkelen van een EPD. Het omvat definities, doelstellingen en de scope van LCA, inclusief de levenscyclusinventarisatie, -impactbeoordeling, en -interpretatie fasen.
  • ISO 14044:2006 – Deze norm biedt de vereisten en richtlijnen voor het uitvoeren van een levenscyclusanalyse conform ISO 14040. Het behandelt methodologische keuzes, de toepassing van LCA-resultaten en rapportage-eisen. ISO 14044 is cruciaal voor het waarborgen van de kwaliteit en consistentie van de LCA’s die ten grondslag liggen aan EPD’s.

Samen zorgen deze normen voor een gestandaardiseerde aanpak voor het meten en rapporteren van de milieu-impact van producten over hun hele levenscyclus. Dit stelt organisaties in staat om EPD’s te ontwikkelen die internationaal erkend en vergelijkbaar zijn, wat bijdraagt aan een grotere transparantie en helpt bij het nemen van geïnformeerde duurzaamheidsbeslissingen.

Hoe is een EPD Nuttig?

Een Environmental Product Declaration (EPD) is nuttig voor verschillende groepen, elk met hun eigen redenen om de gedetailleerde milieugegevens die een EPD biedt te waarderen:

  • Architecten en Bouwontwerpers: Zij gebruiken EPD’s om materiaal- en productkeuzes te maken die de milieu-impact van hun projecten zullen minimaliseren. Een EPD kan hen helpen om te voldoen aan de criteria voor duurzaam bouwen en om punten te behalen in duurzaamheidscertificeringen zoals LEED of BREEAM.
  • Aannemers en Bouwbedrijven: Deze professionals gebruiken EPD’s om materialen en producten te selecteren die aan specifieke duurzaamheidseisen voldoen, vaak in het kader van groene bouwprojecten of aanbestedingen waarbij de milieu-impact wordt meegewogen.
  • Opdrachtgevers en Projectontwikkelaars: Opdrachtgevers die waarde hechten aan duurzaamheid willen verzekerd zijn dat de materialen en producten die in hun projecten worden gebruikt, een lage milieu-impact hebben. EPD’s bieden hen een betrouwbare basis om deze beoordeling te maken.
  • Overheden en Beleidsmakers: EPD’s kunnen door overheidsinstanties worden gebruikt als instrument voor het opstellen van milieubeleid, normen en aanbestedingseisen. Ze helpen bij het promoten van duurzame productie en consumptie binnen de industrie.
  • Duurzaamheidsexperts en Milieuadviseurs: Voor professionals die zich bezighouden met milieu-impactanalyses en duurzaamheidsadvies, vormen EPD’s een essentiële bron van data voor levenscyclusanalyses (LCA) en andere milieu-evaluaties.
  • Consumenten en Eindgebruikers: Hoewel EPD’s technisch en gedetailleerd zijn, kunnen geïnformeerde consumenten en organisaties die duurzaam willen inkopen, EPD’s gebruiken om producten te kiezen met een lagere milieu-impact.

Onze toewijding aan het milieu is verweven met alles wat we doen. We zijn trots op onze capaciteit om innovatie en vakmanschap te combineren met onze toewijding aan milieuvriendelijk ontwerp en productie. Door het behalen van deze EPD’s zetten we een grote stap naar een duurzamere en gezondere toekomst voor onze klanten en partners. We kijken uit naar het introduceren van meer EPD’s in de nabije toekomst. Blijf op de hoogte voor verdere updates.

Onze changemakers