Stichting MRPI biedt een platform voor betrouwbare en onafhankelijk getoetste milieudata van bouwproducten, gepubliceerd in MRPI®-EPD certificaten. Dit initiatief bevordert de overgang naar duurzame en circulaire bouwpraktijken.