De introductie van Environmental Product Declarations (EPD) voor kunstgras belooft een nieuwe fase van transparantie en milieuverantwoordelijkheid. Dit artikel duikt in de wereld van EPD voor kunstgras, het belang voor de duurzaamheidsbeweging, en wijst de weg naar verdere verdieping.

EPD staat voor Environmental Product Declaration, een document dat op gestandaardiseerde wijze milieu-informatie verschaft over producten, gebaseerd op levenscyclusanalyses. Voor kunstgras houdt dit in dat de milieu-impact van productie tot afvalverwerking grondig wordt beoordeeld.

Circulair kunstgras
ONE DNA Recyling

Belang van een EPD

Een Environmental Product Declaration (EPD) is een gestandaardiseerd document dat gedetailleerde informatie biedt over de milieu-impact van een product gedurende zijn gehele levenscyclus. Een EPD voor kunstgras verschaft essentiële transparantie over de milieueffecten van een product. Dit is cruciaal voor consumenten, ondernemingen en overheden die duurzaamheid prioriteren, en maakt het mogelijk om geïnformeerde beslissingen te nemen op basis van betrouwbare data.

De verschillende facetten van een EPD:

  • Levenscyclusanalyse (LCA): Een kerncomponent van een EPD is de levenscyclusanalyse, die de milieueffecten van een product van grondstofwinning tot productie, gebruik en uiteindelijke afvalverwerking of recycling in kaart brengt. Dit omvat de uitstoot van broeikasgassen, energie- en waterverbruik, en andere relevante milieueffecten.
  • Resultaten van de LCA: De kwantitatieve resultaten van de LCA worden gepresenteerd, vaak in tabellen of grafieken, om de milieu-impact van het product duidelijk te maken.
  • Interpretatie van resultaten: Deze sectie biedt een analyse en uitleg van de LCA-resultaten, inclusief eventuele beperkingen van de studie en aannames die zijn gemaakt.
  • Verbeteringsstrategieën: Veel EPD’s bevatten ook informatie over hoe het bedrijf van plan is de milieu-impact van het product te verminderen, inclusief toekomstige doelstellingen voor duurzaamheid en milieuverbeteringen.
  • Verificatie: EPD’s worden beoordeeld en geverifieerd door een derde partij om de geloofwaardigheid en nauwkeurigheid van de informatie te waarborgen. De details van de verificatie en de naam van de verificerende organisatie worden ook vermeld.
  • Referenties en normen: Ten slotte worden de methodologieën, normen en richtlijnen die gebruikt zijn bij het opstellen van de EPD, zoals ISO 14025 en EN 15804, beschreven.
LCA-kunstgras-ONE-DNA

Voordelen EPD voor kunstgras

Middels een EPD staat kunstgras op een keerpunt door zijn milieueffecten openlijk te delen en te streven naar duurzame verbeteringen. Een EPD speelt daarom een cruciale rol in het bevorderen van transparantie en milieubewustzijn, waardoor consumenten, bedrijven en beleidsmakers weloverwogen keuzes kunnen maken op basis van de milieu-impact van producten.

Onze changemakers