In een tijdperk waar duurzaamheid en milieu-impact hoog op de agenda staan, speelt de levenscyclusanalyse (LCA) een cruciale rol bij het objectief beoordelen van de milieuvriendelijkheid van kunstgrasproducten. Met een LCA zet ONE-DNA™ kunstgras een grote stap voorwaarts; dit innovatieve product, ontworpen met slechts één grondstof, belichaamt de essentie van circulariteit en biedt aanzienlijke voordelen die het uitstekend doen in een LCA. Laten we verder ingaan op waarom deze monomateriaaloplossing niet alleen goed scoort in de LCA vanwege zijn vele voordelen, maar ook een toonbeeld is van duurzame innovatie in de industrie.

Circulair kunstgras
ONE DNA Recyling

Belang van een LCA

De levenscyclusanalyse (LCA) biedt volledige transparantie van de milieueffecten gedurende de gehele levenscyclus van het product, van productie tot afvalverwerking. Dit proces helpt bij het identificeren van kansen voor duurzaamheidsverbeteringen en het minimaliseren van de ecologische voetafdruk. Voor producten zoals kunstgras, waarbij materiaalkeuze en verwerkingsprocessen significant kunnen bijdragen aan de milieu-impact, is LCA een onmisbaar instrument.

  • Onmisbaar voor het maken van geïnformeerde Keuzes
  • Vergelijken op basis van milieuprestaties
  • Versterkt vertrouwen en reputatie

Welke stappen omvat een LCA:

  • Levenscyclusinventarisatie (LCI): Verzamelen van gegevens over input van grondstoffen, energie, water en emissies gedurende alle levensfasen van het product, van grondstofwinning tot einde van het leven.
  • Levenscyclusanalyse (LCA): Evaluatie van verzamelde gegevens en kwantificering van milieueffecten, zoals broeikasgasemissies, verbruik van hulpbronnen en ecotoxiciteit, voor elke levensfase van het product.
  • Rapportage: Documenteren van LCA-resultaten en bevindingen in een rapport dat voldoet aan ISO-richtlijnen en -normen voor LCA-rapportage.
  • Verificatie: Optionele verificatie van de LCA door een onafhankelijke derde partij om nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van resultaten te waarborgen.

Voordelen ONE-DNA™ in de LCA

ONE-DNA™ kunstgras onderscheidt zich door zijn unieke aanpak van het gebruik van slechts één type polymeer, polyethyleen (PE), voor zowel de vezels als de backing. Deze monomateriaalstrategie heeft meerdere voordelen in de LCA:

Vereenvoudigde Recycling

Door het gebruik van slechts één materiaaltype wordt het recyclingproces aanzienlijk vereenvoudigd, wat bijdraagt aan de circulariteit van het product.

Lagere CO2-Uitstoot

De productie van ONE-DNA™ resulteert in een aanzienlijk lagere CO2-uitstoot dankzij efficiëntere productieprocessen en verminderd energieverbruik.

Verhoogde Circulariteit

ONE-DNA™ is ontworpen met het oog op circulariteit en kan worden omgezet in nieuwe grondstoffen voor de productie van nieuw kunstgras of andere PE producten.

LCA-kunstgras-ONE-DNA

Het LCA in de Praktijk

De concrete resultaten uit levenscyclusanalyses ondersteunen de theoretische voordelen van ONE-DNA™ kunstgras. Deze analyses tonen aan dat het product uitblinkt op verschillende milieu-indicatoren, zoals het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, energieverbruik en afvalproductie. Hierdoor draagt ONE-DNA™ niet alleen bij aan praktische en esthetische voordelen, maar levert het ook een tastbare bijdrage aan het verduurzamen van de kunstgrasindustrie.

Een mooi voorbeeld van hoe innovatie en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan, waarbij we erin slagen een product te leveren dat uitstekend scoort in de LCA en significant bijdraagt aan het verminderen van de milieu-impact van kunstgras. Dit maakt ONE-DNA™ kunstgras niet alleen een slimme keuze voor consumenten en bedrijven op zoek naar kwalitatief hoogwaardig en duurzaam kunstgras, maar stelt ook een nieuwe standaard voor de hele industrie op weg naar een groenere toekomst.

Onze changemakers