Circulair kunstgras
Nieuws

Circulair Kunstgras: Voorbij Recycling

In een wereld waar duurzaamheid steeds belangrijker wordt, is de rol van innovatieve producten zoals circulair kunstgras niet te onderschatten. Kunstgras is alom bekend en wordt wereldwijd gebruikt in tuinen, sportvelden en openbare ruimtes. Maar niet alle kunstgras is gelijk als het gaat om milieu-impact. Hier ontdekken we waarom circulair kunstgras zoals ONE-DNA™, gemaakt van polyethyleen (PE), een duurzamere keuze is en hoe het zich onderscheidt van andere typen kunstgras die uitdagingen kennen in recyclingprocessen.

Wat is Circulair Kunstgras?

Circulair kunstgras verwijst naar gras dat ontworpen is om aan het einde van zijn levensduur volledig gerecycled te worden zonder kwaliteitsverlies. ONE-DNA™ kunstgras is een uitstekend voorbeeld van hoe een enkel type polymeer (PE) niet alleen de levensduur van het gras verlengt maar ook recycling vergemakkelijkt. Dit gras wordt zodanig gefabriceerd dat het na gebruik gemakkelijk kan worden omgezet in nieuwe grondstoffen voor hoogwaardige toepassingen.

Transparantie door een EPD

Met ONE-DNA™ streven we naar volledige transparantie in hun productieprocessen en milieu-impact, wat wordt ondersteund door het Environmental Product Declaration (EPD). Dit document biedt gedetailleerde informatie over de levenscyclus van het product, van grondstofwinning tot eindverwerking, en benadrukt de inspanningen om milieuvriendelijke en duurzame producten te leveren.

Rigoureuze Veiligheids- en Duurzaamheidstests

ONE-DNA™ kunstgras ondergaat uitgebreide tests om de veiligheid en duurzaamheid te garanderen:

 • Uitlogingstests: Bevestigen dat er geen schadelijke stoffen uit het gras lekken die de bodemkwaliteit kunnen aantasten. De ONE-DNA™ producten voldoen aan de strenge normen voor bodemkwaliteit, wat essentieel is voor zowel speelplaatsen als residentiële toepassingen.
 • Kindveiligheid EN 71-3: Deze norm test de migratie van bepaalde elementen en zorgt ervoor dat het kunstgras veilig is voor gebruik door kinderen. LimeGreen® ONE-DNA™ producten hebben deze tests doorstaan, wat bevestigt dat ze vrij zijn van zware metalen en andere gevaarlijke stoffen.
 • SVHC-screening: Verzekert dat er geen stoffen van zeer hoog zorgwekkend (SVHC) aanwezig zijn, wat van cruciaal belang is voor recycling en hergebruik van het materiaal.
 • Duurzaamheidstests: Deze tests evalueren hoe goed het kunstgras standhoudt tegen langdurige blootstelling aan elementen, waardoor LimeGreen® kan garanderen dat hun producten tot 10 jaar mee gaan zonder significante degradatie.

De Uitdagingen van multimateriaal Kunstgras in Recycling

In tegenstelling tot circulair kunstgras bestaat traditioneel kunstgras vaak uit meerdere soorten materialen, zoals latex en verschillende polymeermixen zoals PE & PP. Het gebruik van meerdere soorten materialen in kunstgras maakt het recyclingproces ingewikkeld om verschillende redenen:

 1. Complexiteit in Scheiding: Kunstgras gemaakt van een mix van materialen zoals polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en latex vereist ingewikkelde en kostbare scheidingsprocessen voor hoogwaardige recycling. Hoewel deze materialen recyclebaar zijn, resulteert dit zelden in circulair gebruik, maar leidt het vaak tot downcycling naar producten van lagere kwaliteit, in strijd met de principes van circulaire economie.
 2. Verschillende Smeltpunten: Deze materialen hebben verschillende smeltpunten, wat betekent dat ze niet tegelijkertijd kunnen worden verwerkt in een standaard recyclingproces. Als ze samen worden gesmolten, kunnen de fysieke eigenschappen van de gerecyclede kunststoffen inconsistent en van mindere kwaliteit zijn, wat de bruikbaarheid van het gerecyclede materiaal beperkt.
 3. Chemische Incompatibiliteit: Verschillende polymeren kunnen chemisch onverenigbaar zijn, wat betekent dat hun mengsel tijdens het recyclingproces kan leiden tot degradatie van de materialen of tot de vorming van ongewenste bijproducten. Dit vermindert de kwaliteit van het gerecyclede product en kan extra zuiveringsstappen vereisen.
 4. Milieubelasting: De noodzaak om complexe mengsels van materialen te scheiden kan leiden tot hogere energieverbruik en meer afvalproductie tijdens het recyclingproces. Dit druist in tegen de principes van milieuvriendelijkheid en duurzaamheid.
 5. Economische Factoren: De complexiteit en de hogere kosten die gepaard gaan met het scheiden en verwerken van verschillende materialen kunnen het economisch onrendabel maken om traditioneel kunstgras te recyclen. Hierdoor wordt vaak gekozen voor minder duurzame afvalbeheer methoden zoals storten of verbranden.
 6. Regelgeving en Normen: Recycling van materialen die aan verschillende regelgeving en normen moeten voldoen kan complexer zijn. Bijvoorbeeld, bepaalde additieven of behandelingen die in een van de materialen zijn gebruikt, kunnen beperkingen opleggen aan de hergebruiksmogelijkheden van het gerecyclede product.

Voordelen van Monomateriaal Kunstgras

 1. Eenvoudiger Recyclingproces: Omdat het kunstgras uit één soort materiaal (polyethyleen) bestaat, kan het gemakkelijker en efficiënter gerecycled worden zonder de noodzaak voor complexe scheidingstechnieken.
 2. Betere Kwaliteit na Recycling: Monomateriaal behoudt zijn kwaliteit beter bij recycling, wat leidt tot hoogwaardig hergebruik van het materiaal. Hierdoor vermijdt men ‘downcycling’, waarbij gerecyclede materialen van lagere kwaliteit zijn.
 3. Vermindering van Productieafval: Monomateriaal productieprocessen genereren doorgaans minder afval omdat alle componenten van het kunstgras van hetzelfde materiaal zijn gemaakt, wat efficiënter is in termen van materiaalgebruik.
 4. Lagere Milieu-impact: Het gebruik van één materiaaltype vermindert de ecologische voetafdruk gedurende de gehele levenscyclus van het product, van productie tot aan het einde van de levensduur.

Waarom Kiezen voor Circulair Kunstgras?

Door te kiezen circulair kunstgras, steunen consumenten een duurzamere wereld. Het unieke gebruik van één type polymeer faciliteert niet alleen het recyclingproces, maar zorgt er ook voor dat het kunstgras aan het einde van zijn levensduur zijn waarde behoudt. Laten we samen kiezen voor een groenere toekomst, waarin ons speelveld niet alleen mooi, maar ook milieuverantwoordelijk is.

Onze changemakers