Circulair kunstgras
Nieuws

Circulair Kunstgras: Duurzaamheid in Landscaping en Play

In de zoektocht naar duurzaamheid en milieuverantwoorde productieprocessen staat circulair kunstgras steeds prominenter in de schijnwerpers. Het streven naar een circulaire economie, zoals vastgelegd in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties, vereist dat we grondstoffen zo efficiënt mogelijk gebruiken en afval tot een minimum beperken.

Circulariteit: Een Duurzame Benadering

Circulariteit binnen de kunstgrasindustrie omvat het hoogwaardig hergebruiken van materialen, waardoor een gesloten kringloopsysteem ontstaat. Het ultieme doel? Minimale milieu-impact en behoud van grondstoffen.

Downcycling

Een essentieel begrip in de context van circulair kunstgras is downcycling. Dit fenomeen doet zich voor wanneer kunstgras is samengesteld uit een mix van diverse grondstoffen, zoals producten die bestaan uit polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP) vezels met een coating van PP, latex of PU. Tijdens het recyclageproces worden deze materialen vermengd, wat resulteert in gerecycleerd materiaal dat niet langer dezelfde zuiverheid en kwaliteit heeft als de oorspronkelijke grondstoffen.

Hoewel dit gerecycleerde materiaal nog steeds nuttig kan zijn voor bepaalde toepassingen, voldoet het niet aan de normen die vereist zijn voor hoogwaardig circulair hergebruik. Uiteindelijk leidt dit tot de noodzaak om nieuwe grondstoffen aan te spreken, wat in tegenspraak is met de principes van circulariteit.

Het Belang van Eén Grondstof

Een effectieve strategie om downcycling te voorkomen en circulariteit te stimuleren, is het gebruik van mono-materiaal kunstgras, zoals 100% PE (polyethyleen). Deze innovatieve aanpak is kenmerkend voor ONE-DNA™️ circulair kunstgras. Door de focus te leggen op het gebruik van slechts één grondstof, wordt waardebehoud mogelijk gemaakt en de circulaire benadering van kunstgrasproductie versterkt.

Met ONE-DNA™️ werken we actief aan drie duurzame doelstellingen: circulariteit, verminderde CO2-uitstoot en het minimaliseren van het gebruik van grondstoffen. Het vermijden van downcycling is hierbij een cruciale stap richting een duurzamere toekomst voor de circulaire kunstgrasindustrie.

De weg vooruit

Kortom, circulair kunstgras is een belangrijke stap om de milieu-impact te verminderen en grondstoffen te behouden. Het vermijden van downcycling door het gebruik van circulair kunstgras met één grondstof, een monomateriaal zoals ONE-DNA™️ circulair kunstgras, is een stap in de goede richting voor een duurzamere toekomst.

Onze changemakers