ONE-DNA Strategie
Nieuws

Strategie ONE-DNA™ circulair kunstgras

Met LimeGreen® streven we naar de ontwikkeling van kunstgrasproducten die end-of-life waarde behouden. Dit proces van waardebehoud sluit naadloos aan op de duurzaamheidsdoelstellingen van de EU. Om voor het klimaat de wereldwijd benodigde transities te realiseren, komen steeds meer producenten in beweging. Met de focus op circulariteit, minder CO2 uitstoot én minimaal gebruik van grondstoffen.

Duurzame doelen

Met ONE-DNA™ kunstgras werken we toe naar deze drie duurzame doelstellingen. Voor de samenstelling van ons kunstgras wordt slechts één grondstof gebruikt. De inzet van één type polymeer zorgt ervoor het product geschikt is voor circulariteit, grondstoffen behouden blijven en weer inzetbaar zijn voor nieuwe PE toepassingen. Daarbij vergt de productie aanzienlijk minder energie.

Lagere CO2-voetafdruk

Het productieproces van ons kunstgras is nauwelijks anders dan dat van anderen. Behalve de laatste fase van het proces. In die laatste fase worden met een speciale techniek de grasvezels verankerd in de mat en dit vereist aanzienlijk minder energie. Bovendien komt 75% van de energie in ons productieproces van zonnepanelen op de fabrieksdaken. Onze ambitie is om LimeGreen in 2025 op 100% duurzame energie te produceren. Fasegewijs werken we de komende jaren toe naar een volledig energieneutrale waardeketen. Tot die tijd compenseren we nu al een belangrijk deel van onze uitstoot in een samenwerking met Justdiggit.

Onze changemakers