De Nationale Milieudatabase (NBM) bevat gegevens over de milieuprestaties van bouwmaterialen en -producten. Hiermee kunnen milieueffecten van bouwwerken nauwkeurig berekend en beoordeeld worden, wat duurzame keuzes in de bouwsector bevordert.